Pronakon


Pracownia Pronakon powstała z chęci tworzenia i nadzorowania zadań budowlanych, w sposób profesjonalny, kompleksowy i w pełni zaspakający oczekiwania Inwestora.

Nadrzędnym celem jest świadczenie usług najwyższej jakości, w celu optymalizacji rozwiązań, oraz czasu realizacji inwestycji, co prowadzi do wymiernych korzyści dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Pracownia świadczy usługi projektowe
w zakresie obejmującym projekty:


budowlane

wykonawcze

warsztatowe

obiektów mieszkaniowych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz inżynieryjnych


a także projekty


termomodernizacji budynków,

oceny i opinie stanu technicznego,

przeglądy techniczne obiektów budowlanych.

Oferujemy usługi w ramach pełnienia funkcji


kierownika robót

kierownika budowy

inspektora nadzoru inwestorskiego
przy wznoszeniu obiektów kubaturowych